POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

La present política de privacitat està establerta conforme a allò disposat a la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

1. Finalitat de les dades recaptades, legitimació i consentiment al tractament

La present política de privacitat està establerta conforme a allò disposat a la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
S’informa a l’usuari que juntament a l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat en els formularis de registre de la web www.kulturalia.es i/o mitjançant la relació contractual establerta entre l’usuari i Viatges Panorama Cultural, SL, en endavant KULTURALIA VIATGES, es recapten dades que s’emmagatzemen en un fitxer, amb l’exclusiva finalitat d’enviament de comunicacions electròniques, tals com butlletins, ofertes comercials, així com altres comunicacions que KULTURALIA VIATGES entén interessants per als seus usuaris. Els camps marcats com d’emplenament obligatori són imprescindibles per a realitzar la finalitat expressada. Únicament el titular tindrà accés a les seves dades i en cap concepte aquestes dades seran cedides, compartides, transferides ni venudes a cap tercer, excepte obligació legal. Igualment, no es realitzaran transferències de dades a tercers països.
Les dades recaptades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmenats amb anterioritat.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per a les finalitats esmentades.

2. Mesures de seguretat
KULTURALIA VIATGES l’informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural.

3. Drets de l’usuari
L’usuari pot dirigir una comunicació per escrit a KULTURALIA VIATGES amb domicili a C/ Casanova 49-53, Entresol 3a, Escala Dreta, Barcelona, 08011, Espanya, incloent una fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu similar, per a exercitar els seus drets, que són els següents:

Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: vostè podrà preguntar a KULTURALIA VIATGES si aquesta empresa està tractant les seves dades.
Dret a sol·licitar la seva rectificació (en cas de que siguin incorrectes) o supressió.
Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, en aquest cas únicament seran mantinguts per KULTURALIA VIATGES per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
Dret a oposar-se al tractament: KULTURALIA VIATGES deixarà de tractar les dades de la manera en que vostè indiqui, excepte que per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagi de continuar tractant.
Dret a la portabilitat de les dades: en cas de que volgués que les seves dades siguin tractades per altres firmes, KULTURALIA VIATGES li facilitarà la portabilitat de les seves dades al nou responsable.

Possibilitat de retirar el consentiment: en cas de que s’hagi atorgat el consentiment per alguna finalitat específica, vostè té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el conteniment previ a la seva retirada.
Com reclamar davant de l’Autoritat de Control: en cas de que senti vulnerats els seus drets en el que respecta a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

4. Acceptació i Consentiment
L’usuari declara haver estar informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de KULTURALIA VIATGES, en la forma i per les finalitats indicades en la present Política de Privacitat.

5. Modificació de la Política de Privacitat
KULTURALIA VIATGES  es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, conforme al seu propi criteri, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agencia Española de Protección de Datos. L’ús de la web després d’aquests canvis implicarà l’acceptació dels mateixos.