+34 93 496 14 67 info@kulturalia.es

AVÍS LEGAL I TERMES D’ÚS

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’art. 10 de la Llei 3/2018, del 5 de desembre, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es fa constar:

1. Dades identificatives del responsable T’informem que https://www.kulturalia.es és un domini d’Internet registrat per la
mercantil Viatges Panorama Cultural, SL domiciliada a C/ Casanova 49-53, Entresol 3a, Escala Dreta, Barcelona, Barcelona, 08011, Espanya, NIF B64251770 i inscrita al Tom 38736, Full 31, número d’inscripció B330085, Telèfon: 934931467, e-mail:
info@kulturalia.es.

Viatges Panorama Cultural, SL és, per tant, la propietària d’aquest domini i dels continguts existents al mateix.

 

Usuari i règim de responsabilitats
La navegació, l’accés i l’ús d’aquest lloc web li confereix la condició d’usuari, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, els presents termes d’ús sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

Ús del lloc web
www.kulturalia.es proporciona l’accés a articles, informacions i dades (en endavant “els continguts”) propietat de Viatges Panorama Cultural, SL. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

– Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
– Provocar danys en els sistemes físics i lògics de www.Kulturalia.es , dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment esmentats.
– L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per www.kulturalia.es contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc.

 

En qualsevol cas, www.kulturalia.es no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través del blog o altres eines de participació que puguin crear-se, conforme al que s’ha previst a la normativa d’aplicació.

Captura d’informació
Formulari de contacte on l’usuari haurà d’omplir els camps de nom, email, telèfon i assumpte. Les dades facilitades a través de l’apartat “Contacte” seran utilitzades amb la finalitat de posar-nos en contacte amb vostè per atendre els seus dubtes o consultes i remetre-li la informació que pugui resultar-li d’interès conforme a la petició formulada.
 Navegació i direcció IP: en navegar per aquesta web, l’usuari facilita de forma automàtica al servidor de la web informació relativa a la seva direcció IP, data i hora d’accés, l’hipervincle que li ha reenviat a aquestes, el seu sistema operatiu i el navegador utilitzat. L’Agencia Española de Protección de Datos considera la
IP com a dada de caràcter personal. Aquesta web no utilitzarà la IP per a identificar als seus usuaris, aquestes dades seran guardades i utilitzades únicament per al control i la realització d’estadístiques d’accés i visites a la web, per analitzar tendències, administrar el lloc i per a recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt. En cap cas seran
comunicats o cedits a tercers.

Menors d’edat
Els menors d’edat no poden cedir les seves dades personals a Viatges Panorama Cultural, SL sense el previ consentiment dels seus pares i/o tutors legals.

En cas de que Viatges Panorama Cultural, SL detectés que l’usuari fos menor de 18 anys, es reserva el dret a sol·licitar una còpia del seu DNI o document d’identitat equivalent, o en el seu cas, l’autorització dels seus pares i/o tutors legals, causant baixa en cas de no acreditar el compliment d’aquest requisit o falta de resposta.

 

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat
Com un servei als nostres visitants, el nostre lloc web pot incloure hipervincles a altres llocs que no són operats o controlats per www.kulturalia.es Per això no es garanteix ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts de tals llocs web o de les seves pràctiques de privacitat i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa.
www.kulturalia.es declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que puguin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

5. Modificacions
www.kulturalia.es es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran
realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

6. Propietat intel·lectual i industrial

www.kulturalia.es per sí mateix o com a cessionari és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu no limitatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).
Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa a la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de www.kulturalia.es L’usuari es compromet a respectar tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de www.kulturalia.es. Podrà visualitzar els elements de la web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de www.kulturalia.es

7. Certificat SSL (Secure Sockets Layer)
El Certificat SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre www.kulturalia.es i l’usuari.
www.kulturalia.es disposa d’un certificat de seguretat que s’utilitza per realitzar connexions segures i s’estableix utilitzant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

8. Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció
www.kulturalia.es es reserva, així mateix, la facilitat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.
La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. www.kulturalia.es té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.